سامانه آزمون و دوره های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران

متقاضیان ثبت نام در آزمون و دوره های آموزشی، بایستی قبل از ثبت نام، نسبت به عضویت در این سامانه اقدام نمایند.

عضویت در سامانه ورود به سامانه

آزمون
عنوان آزمون مبلغ آزمون (ریال) تاریخ پایان ثبت نام تاریخ آزمون