سامانه حسابداران رسمی

سامانه الکترونیکی تبصره 5 ماده 27 اساسنامه

اطلاعات موسسات حسابرسی

آخرین رویداد ها

امکان جدید برای سامانه جام

اپلیکیشن صورت های مالی در سامانه جام برای ورود اطلاعات صورتهای مالی بصورت فیلدهای اطلاعاتی جهت بهره برداری ذینفعان و کارهای پژوهشی برای تهیه گزارشات تحلیلی آماده بهره برداری شده و در جریان راه اندازی میباشد

نگارش جدید اپلیکیشن اندروید سحر

نگارش جدید نسخه موبایل سحر آماده نصب میباشد نسخه جدید با قابلیت استفاده عمومی و قابلیت استفاده توسط اعضاء جهت تائید قراردادها و گزارشات حسابرسی ( با استفاده از حساب کاربری ) آماده استفاده میباشد و میتوانید از لینک بالا آنرا از طریق موبایل خود دانلود و نصب نمائید